ISIS: Geneza przemocy

ISIS: Origins of Violence

ISIS: Geneza przemocy / ISIS: Origins of Violence
338
Film dokumentalny BBC, w którym realizatorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia pogłębiają się napięcia pomiędzy światem muzułmańskim a zachodnim. Terroryści twierdzą, że walczą za islam. Lecz większość muzułmanów oraz zachodni przywódcy podkreślają, że ISIS nie ma nic wspólnego z islamem. Skąd bierze się agresja i terror?